Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 7 ) : 2015 - 2.


De ontwikkeling van 'een visie voor de politie in 2025'. Het gebruik van strategische scenario's als techniek voor visieontwikkeling.

Inhoud: Toekomstonderzoek laat o.m. toe om op een systematische manier te reflecteren over de verschillende strategische keuzes waarvoor een organisatie staat. Deze bijdrage presenteert daarvan een concreet voorbeeld: de toepassing van scenariodenken ter o...


Participatief werken. Een effectief instrument voor integratie in de hedendaagse diverse samenleving?

Inhoud: Dit artikel heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het politieke en publieke debat omtrent integratie. Hoewel de laatste halve eeuw migratiegeschiedenis aantoont dat het beleid reactief, eendimensionaal en van bovenaf opgelegd is, zijn het sted...


Uitdagingen voor de 'slimme stad'. Van ambitie naar realiteit.

Inhoud: 'Smart city' of 'slimme stad' is een etiket dat wereldwijd wordt gebruikt door steden, onderzoekers en technologieleveranciers, en verschillende betekenissen heeft. Het is een populair concept bij stadsbesturen en politici die het gebruiken om hun ...


De plaats van forensische audit binnen de federale overheid.

Inhoud: Forensische audit of intern administratief onderzoek is het niet-strafrechtelijk onderzoek naar, meestal zwaardere, integriteitsinbreuken binnen een organisatie met het oog op waarheidsbevinding. Het is een onmisbare schakel in het integriteitsbele...


Het maturiteitsniveau van kwaliteitsmanagement in Nederlandse gemeenten. Een praktijkstudie uitgevoerd langs drie hoofdlijnen: TQM-maturiteit, agenda commissie-Jorritsma en New Public Governance, op basis van het 'Common Assessment Framework'.

Inhoud: Het verbeteren van de kwaliteit van publieke dienstverlening om te beantwoorden aan de stijgende verwachtingen van burgers/gebruikers, vraagt voortdurende aandacht van overheidsorganisaties en vormt een belangrijk onderdeel van overheidsmanagement....