Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafel



in het laatste nummer ( 6 ) : 2016 - 3.


Naar een digitale transformatie van overheidsinstellingen: de case van VDAB.

Inhoud: VDAB bevindt zich middenin een transformatie die zijn dienstverlenings- en organisatiemodel radicaal zal veranderen. IT is daarin een belangrijke factor, maar nieuwe technologieën alleen zullen niet volstaan om de transformatie te doen slagen. In d...


Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren. Naar een gezamenlijke aanpak voor een verhoogde digitale maturiteit in Vlaamse lokale besturen.

Inhoud: Binnen het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal werden eind 2015 een aantal projecten geselecteerd die in aanmerking zouden komen voor het hefboombudget. Het gezamenlijk project 'samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren' van de Vlaam...


Lokaal-Vlaamse informatiesystemen: stroom of kortsluiting op de kabels?

Inhoud: De Vlaamse overheid en lokale partners zetten via diverse initiatieven in op een vlotter interbestuurlijk gegevensverkeer. Een vlotter verkeer biedt dan ook vele voordelen zoals efficiëntiewinsten, besparingen, een sterkere dienstverlening en beter...


Talentmanagement in de Vlaamse overheid. De invloed van contextfactoren op de ontwikkeling, implementatie en perceptie van talentmanagement.

Inhoud: De toepassing van talentmanagement in de Vlaamse overheid weerspiegelt een zoektocht naar een vernieuwend en modern HR-beleid. Een aansluiting bij de noden en uitdagingen in de maatschappij staat hierin voorop. De belangrijkste streefdoelen worden ...


Coproductie van veiligheid in buurtinformatienetwerken: een analyse van de gepercipieerde meerwaarde.

Inhoud: Buurtinformatienetwerken (BIN) zijn een belangrijk voorbeeld van coproductie van publieke diensten, in casu veiligheid in de buurt. Door middel van een bevraging verzamelden we kwantitatieve data over de perceptie die leden van BIN hebben over de m...