Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 8 ) : 2017 - 4.


"Beleidsmanagement is het geloof in kennis en in de waarde van het compromis". Interview met Jos Delbeke, Nederlandstalige Overheidsmanager van het Jaar 2015.

Inhoud: In 2015 verkoos de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid Jos Delbeke (°1954), hoofd van het directoraat-generaal voor klimaatactie van de Europese Unie, tot Nederlandstalige Overheidsmanager van het Jaar 2015. Hij was de hoofdonderhandelaar nam...


"We durven nog altijd niet echt groot te denken". Interview met Gunther Broucke, Nederlandstalige Overheidsmanager van het Jaar 2016.

Inhoud: In 2016 verkoos de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid Gunther Broucke (°1964), intendant van Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor, tot Nederlandstalige Overheidsmanager van het jaar. Gunther Broucke kreeg de prijs als erkenning voo...


Digitale dienstverlening in Vlaanderen: waar liggen lokale besturen wakker van?

Inhoud: De I-Monitor van 2016 gaf ons inzicht in de digitale maturiteit van lokale besturen in Vlaanderen. De besturen met de meeste groeimarge konden vervolgens intekenen op een gesubsidieerd onde...


Transitiemanagement in Vlaanderen. Het faciliteren van disruptieve verandering en radicale innovatie.

Inhoud: Wicked issues, problemen met onduidelijke probleemdefinities, oplossingen en een warrig stakeholdersveld, vragen om radicale innovaties in zowel de overheid als de samenleving. Deze innovaties zouden het speelveld, het beleid en de beleidsprocessen...


Cocreatie bij de federale overheid: de douaneadministratie als pionier.

Inhoud: De Belgische Douane heeft cocreatie structureel geïntegreerd in haar organisatie. Dit doet ze via het Nationaal Forum, het permanent platform waar ze in overleg treedt met de bedrijfswereld...


Een buurt van burgers? Coproductie in de Rabotwijk te Gent.

Inhoud: Ongelijkheid en exclusie aanpakken vereist niet alleen inspanningen vanwege de overheid en maatschappelijke organisaties, maar vergt ook coproductie door de medewerking van burgers zelf. Maar over hoe die coproductie dan precies tot stand komt, wat...


Zelffinanciering als bedrijfsmodel voor openbare diensten. Gevalstudie Justitie.

Inhoud: Een hogere kostendekkingsgraad van openbare diensten, zoals Justitie, kan worden gerealiseerd door een daling van de uitgaven enerzijds of een verhoging van de eigen inkomsten anderzijds. Dit leidt tot een verlichting van de druk op het staatsbudge...