Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 7 ) : 2016 - 1.


Nudging in Vlaanderen.

Inhoud: Onderzoek naar een meer efficiënt en effectief bestuur is meestal sterk georiënteerd op de interne processen, procedures en structuren van de overheid. Er zijn echter ook heel wat efficiëntiewinsten te halen uit kennis over hoe burgers omgaan met o...


Toekomstonderzoek naar de fysiek-ruimtelijke ontwikkeling van de Gentse Oostkant. Nood aan sterk eigenaarschap.

Inhoud: Een toekomstverkenning brengt meerdere mogelijke scenario's in beeld en leert de betrokken actoren beter omgaan met zowel kritische onzekerheden als het koppelen van een kortetermijnaanpak aan een langetermijndenken. Door het opzetten van een actie...


Organisatie- en ICT-veranderingen in Vlaamse stadsbesturen. Vaarwel aan het idee van afstemming?

Inhoud: Hoe interageren ICT- en organisatieveranderingen met elkaar in de Vlaamse stadsbesturen? Die vraag leidde tot een onderzoek op basis van een vernieuwend Business-ICT-interactiemodel dat het, beter dan de bestaande kaders over Business-ICT Alignment...


Het managementteam: eiland in de gemeentelijke organisatie? Over de coördinerende en de integrerende functie van het gemeentelijke managementteam.

Inhoud: Geïnspireerd door het New Public Managementdenken introduceerde het Gemeentedecreet een managementteam in de Vlaamse gemeenten. Dit team heeft niet alleen een belangrijke rol in het bewerks...


Prestatiemanagement op een kruispunt. Welke weg moeten we inslaan naar een betekenisvoller prestatiemanagement?

Inhoud: Prestatie-informatie wordt traditioneel verzameld voor verantwoordingsdoeleinden. Dit leidde vooral tot negatieve, en vaak onvoorziene, effecten. Bewijs dat overheden daadwerkelijk leren van prestatie-informatie is schaars. Er zijn verschillende re...


Interorganisationeel vertrouwen in Vlaamse horizontale departementen: naar een managementmodel.

Inhoud: Tussen 2012 en 2015 werd in het kader van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen onderzoek verricht naar het vertrouwen van Vlaamse overheidsentiteiten in de horizontaal coördinerende departementen DAR (Diensten Algemeen Regeringsbeleid)...