Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 9 ) : 2017 - 1.


Zelfsturing en organisatienetwerken in de publieke sector: micro en macro.

Inhoud: In deze bijdrage focussen de auteurs op de concepten zelfsturing en organisatienetwerken. Hierbij is zelfsturing een eerder interne dimensie op een meer microniveau, met name binnen een groep, zoals een team. Het organisatienetwerk gaat dan eerder ...


Zelfsturing in publieke dienstverlening: een verhaal van twee paradigma's.

Inhoud: Het artikel toont op basis van drie fundamentele en samenhangende vraagstellingen wat de verschillen tussen twee paradigma's inzake organiseren zijn, namelijk de stroming gebaseerd op Taylor versus de moderne sociotechniek (MST). Zelfsturing wordt ...


Zelfsturing in transformatief innovatiebeleid. Kaders voor beleidsontwerp en -evaluatie.

Inhoud: Innovatiebeleid kan een belangrijke rol spelen bij het vergroten van verdienvermogen en het zoeken naar oplossingen voor brede maatschappelijke vraagstukken. In toenemende mate wordt erkend dat socio-economische transformaties bereikt kunnen worden...


Interne toezichtraad als zelfsturend team. Verkenning van concepten voor zelforganisatie.

Inhoud: In dit artikel wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van het concept zelfsturende teams op toezichtraden van woningcorporaties in Nederland. In een theoretische uitwerking wordt betoogd dat er drie modi zijn voor zelfsturende t...


24 handen aan 1 stuur. De juridische dienst van OVAM.

Inhoud: Zelfsturende teams zijn de organisatievorm van de toekomst. Zelfs bij de overheid – van oudsher een sterk hiërarchisch georganiseerd apparaat – dringen de principes van modern HR-beleid stilaan door. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenorganisatie (OVA...


Medewerkers aan het roer. Ervaringen en lessen over zelfsturing in Beerse.

Inhoud: In deze praktijkbijdrage komt de ervaring binnen het OCMW van Beerse aan bod. De voorbije jaren werd er immers binnen diverse teams die instaan voor sociale dienstverlening in de gemeente Beerse, ingezet op zelfsturing als nieuw organisatieprincipe...


Het departement Kanselarij & Bestuur als zelfsturende netwerkorganisatie.

Inhoud: In deze bijdrage staan we stil bij hoe binnen het departement Kanselarij & Bestuur (DKB) de weg naar een zelfsturende netwerkorganisatie werd aangevat. Daarnaast focussen we ons hier vooral op de houding van de medewerkers ten aanzien van deze tran...