Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 6 ) : 2015 - 4.


Samenwerking in Vlaanderen. Van binnen naar buiten.

Inhoud: Samenwerking is een uitdaging voor elke publieke organisatie. In deze bijdrage geven we handvaten om het begrip 'samenwerking' in de praktijk pakbaar te maken door te bespreken wat het precies is: het voorwerp, de intensiteit, de organisatie, de in...


Een lab voor sociale innovatie creëren met de Europese structuur- en investeringsfondsen.

Inhoud: Dit artikel gaat in op de trend om "innovatielabs" op te richten om vanuit de overheid in te spelen op maatschappelijk relevante problemen. Meer specifiek wordt gekeken naar de rol die de Europese structuur- en investeringsfondsen hierin kunnen spe...


Samen-werken voor een duurzame open ruimte.

Inhoud: De open ruimte staat in Vlaanderen onder sterke druk. Elke dag verdwijnt er in Vlaanderen 6 hectare aan open ruimte. Vlaanderen staat bovendien voor grote uitdagingen die nog heel wat stede...


Interbestuurlijk samenwerken als basis voor een geïntegreerde dienstverlening aan onze burger.

Inhoud: Optimale dienstverlening verloopt geïntegreerd, binnen een lokaal bestuur en tussen de bestuurslagen onderling. Zij wordt niet gehinderd door regels en processen die onderling niet of weinig met elkaar in verband staan, elkaar tegenspreken of geen ...