Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 6 ) : 2017 - 2.


Doelstellingenmanagement: een organisatiebreed project op weg naar een meer resultaatgerichte Vlaamse overheid.

Inhoud: Begin 2014 werd binnen de Vlaamse overheid gestart met een organisatiebreed project om te komen tot een geïntegreerd doelstellingenmanagement met bijbehorende efficiënte en effectieve monit...


Conflictmanagement bij de overheid: hoe veelzijdig aanpakken?

Inhoud: Conflicten tussen overheden en maatschappelijke spelers worden niet altijd optimaal aangepakt. Het is mogelijk te streven naar een veelzijdig en integraal conflictmanagement. Daarbij kan worden gewerkt met vier kwadranten. Deze kwadranten worden ge...


De impact van politiek op het werkingssaldo van Vlaamse gemeenten.

Inhoud: Dit onderzoek gaat na in welke mate politieke kenmerken van Vlaamse lokale besturen een impact hebben op hun werkingssaldo in de periode 1995-2011. Het werkingssaldo wordt berekend als het verschil tussen de gewone ontvangsten en gewone uitgaven va...


Hybriditeit in publieke organisaties: wat en waarom?

Inhoud: Dit onderzoek gaat na in welke mate politieke kenmerken van Vlaamse lokale besturen een impact hebben op hun werkingssaldo in de periode 1995-2011. Het werkingssaldo wordt berekend als het verschil tussen de gewone ontvangsten en gewone uitgaven va...


Wendbare overheid. Wat betekent 'wendbaarheid' en waarop zou een overheid moeten inzetten?

Inhoud: Het balanceren van stabiliteit en flexibiliteit om zodoende te kunnen omgaan met de steeds veranderende omgeving lijkt anno 2017 de grootste uitdaging voor overheden. Voortbouwend op onder meer het Vlaams regeerakkoord (2014-2019), stelt de Vlaamse...