Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 7 ) : 2017 - 3.


Ontstaan en ontwikkeling van performantie-audits binnen het Rekenhof.

Inhoud: De wet-Duquesne van 10 maart 1998 kende het Rekenhof een nieuwe controlebevoegdheid toe: de controle op de goede besteding van de overheidsgelden. Op 10 maart 2018 zal de wet 20 jaar oud zijn. In de jaren voorafgaand aan de goedkeuring van de wet h...


Twintig jaar performantie-audit in het onderwijs.

Inhoud: Sinds 1998 heeft het Rekenhof dertig audits uitgevoerd over diverse onderwijsthema's. Die kennen een ontwikkeling: meer en meer onderzoeken zij het beleid en de beleidsresultaten, hoewel performantie-audits ook nog altijd rechtmatigheids- en beheer...


Ontbossing en compensatie in Vlaanderen doorgelicht. Een praktijkvoorbeeld van een performantie-audit met impact.

Inhoud: "Bossen lijden onder het bosbeleid", kopte De Standaard toen het Rekenhof in mei 2016 zijn audit Ontbossing en compensatie publiceerde. De audit combineerde verschillende types onderzoek en maakte gebruik van financiële en niet-financiële data. Het...


Impact van performantie-audit. Lessen uit recent onderzoek (2008-2016).

Inhoud: Rekenkamers hebben een dubbele missie: hun parlement bijstaan in de controle op de regering en bijdragen tot een beter werkende publieke sector. Hebben rekenkamers, en in het bijzonder de performantie-audits van deze rekenkamers, een positieve impa...


Filosofische reflecties over de impact van performantie-audits.

Inhoud: Een audit wordt gepresenteerd als een objectieve weergave van de werkelijkheid. Auditeurs hebben echter dikwijls het vage besef dat nog andere benaderingen van de werkelijkheid mogelijk zijn, vanuit andere perspectieven. Immanuel Kant werkte een ke...