Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 9 ) : 2016 - 4.


De ambtelijke rechtspositie ten noorden en ten zuiden. Hollandse zottigheid of Nederland als lichtend voorbeeld?

Inhoud: Deze bijdrage gaat in op de argumenten voor en tegen een aparte rechtspositie voor de ambtenaren. Aanleiding daartoe is de normaliseringswet die zeer recent in Nederland is goedgekeurd en die erop neerkomt dat de Nederlandse ambtenaren voortaan ond...


Hoe een meerlagig parlementair systeem de legitimiteitscrisis van de EU (mee) kan helpen oplossen.

Inhoud: Overheidsorganisaties opereren in een complexe omgeving. De meerlagigheid veroorzaakt door de Europese integratie is hiervan een cruciale dimensie. De Europese Unie verkeert echter in een legitimiteitscrisis: in toenemende mate zijn burgers ontgooc...


Meer durven met dienstverlening! Status quaestionis in de dienstverlening van lokale besturen.

Inhoud: De dienstverlening van lokale besturen is de laatste twee decennia veranderd en gemoderniseerd. De principes van het Nieuw Publiek Management hebben een meer klantgerichte dienstverlening opgeleverd. Er staan lokale besturen echter nog heel wat uit...


De kracht van positief psychologisch kapitaal in organisatieveranderingen.

Inhoud: Verandering is de norm geworden in publieke organisaties, en deze veranderingen worden ook steeds complexer en minder duidelijk. Een positieve insteek, bouwen op de aanwezige talenten en sterktes, en een positieve cultuur kunnen je organisatie alva...


Hedendaagse mythes in publiek management. Over de kaars en bril waarmee de uil zien wil.

Inhoud: Uit meerdere onderzoeksprojecten blijkt dat de aanwezigheid van managementparadigma's in de publieke sector sterk wordt beïnvloed door waardegeladen opvattingen. Aangezien deze waardegeladen opvattingen vaak een ideaaltypisch en quasionaantastbaar ...


Oude mannen, nieuwe democratie? Participatie, representatie en democratievernieuwing in Vlaanderen.

Inhoud: De argumenten voor en tegen burgerparticipatie zijn gegrond in verschillende visies op de democratie. Voorstanders staan doorgaans een deliberatieve democratie voor, terwijl tegenstanders vasthouden aan de parlementaire democratie. John KEANE stelt...


(Samen) doen of laten doen? Over inbesteden, uitbesteden, samenwerken of afstoten.

Inhoud: Besparingen dwingen overheden de laatste jaren in een bijna onophoudelijke modus van reorganisatie. Activiteiten worden verzelfstandigd, toegewezen aan samenwerkingsverbanden, uitbesteed aan marktpartijen of soms zelfs gewoonweg afgestoten. In deze...