HOOFDREDACTEUR

Prof. Dr. Joris Voets (UGent)


STICHTENDE HOOFDREDACTEURS

Jean Dujardin (eresecretaris stad Gent, docent VUB)
Prof. Dr. Geert Bouckaert (KULeuven)


KERNREDACTIE

Prof. Dr. Alexander De Becker (UHasselt)
Prof. Dr. Kaat Leus (VUB)
Prof. Dr. Valerie Pattyn (Universiteit Leiden)
Prof. Dr. Trui Steen (
KULeuven)
Prof. Dr. Kristof Steyvers (UGent)
Nick Thijs (European Institute of Public Administration)
Prof. Dr. Wouter Vandenabeele (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. Steven Van de Walle (KULeuven)
Prof. Dr. Wouter Van Dooren (UA)
Peter Van Humbeeck (UA en SERV)
Prof. Dr. Koen Verhoest (UA)
Prof. Dr. Ellen Wayenberg (UGent)


REDACTIESECRETARIAAT

Dieter Vanhee
dieter.vanhee@kuleuven.be