Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 6 ) : 2020 - 1.


"Panta rhei: de overheid als baken van vertrouwen in een wereld van verandering". Interview met Karine Moykens, Overheidsmanager van het jaar 2019

Inhoud: De winnaar van de VVBB-prijs Overheidsmanager van het jaar 2019 is Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zij krijgt de prijs voor haar leiderschap in de veranderingsprojecten die het snelgroeiend...


Inclusief digitaliseren in Vlaanderen: uitdagingen en oplossingen

Inhoud: Vlaanderen wordt gekenmerkt door een steeds verdergaande digitalisering van private en publieke diensten. Digitalisering zet zich door in ieder levensdomein. De vraag die tot vandaag te weinig gesteld wordt, is wat dit betekent voor Vlaamse burgers...


Informatie en beleid: over feiten, bronnen en een ecosysteem voor data en kennis

Inhoud: Centraal in deze bijdrage staat de informatiedoorstroming vanuit onderzoek en in bredere zin de samenleving naar beleid. Er is de opkomst van een meer kritische publieke opinie die zich sneller beroept op andere bronnen (zoals sociale media) en de ...


De Vlaamse overheid en de coördinatie van het Vlaams transversaal internationaal beleid

Inhoud: Aan de hand van vier casussen (Europees Semester, OESO Economisch Landenonderzoek, Stafrapport onder de artikel 4-missie van het IMF en de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling van de VN) biedt dit artikel een globaal overzicht van de wijze waarop...


De determinanten van innovatiecapaciteit in de Vlaamse lokale besturen

Inhoud: De toenemende decentralisatie bracht in vele landen een belangrijk debat op gang over de capaciteit van de lokale besturen. Centraal in dit debat staat innovatiecapaciteit: slaagt een lokaal bestuur erin om zich aan te passen aan veranderende behoe...