Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 7 ) : 2014 - 1.


Editoriaal. Op aantal.


Overheidsmanagers met een mening: "Het zou bijna 'schuldig verzuim' zijn als de fusies niet in het volgende Vlaamse regeerakkoord staan". Interview Overheidsmanagers van het Jaar 2013.

Inhoud: Elk jaar reikt de raad van bestuur van de Vlaamse Vereniging Bestuur en Beleid (VVBB) de prijs van Nederlandstalige Overheidsmanager van het Jaar uit. Deze eer valt steeds te beurt aan een (top)ambtenaar die zich vernieuwend, resultaatgericht en in...


Integriteit duurt het langst. Het belang van integriteitsrisicoanalyse als stevige basis voor een goed functionerende en integere organisatie.

Inhoud: Een degelijke integriteitsrisicoanalyse is het fundament voor een stevig integriteitsbeleid. Daarom stelde het departement Bestuurszaken een praktisch stappenplan op om entiteiten van de Vl...


'Lean' en interne audit: een huwelijk met potentieel? Bruikbaarheid van 'lean'-concepten in een auditomgeving geëvalueerd.

Inhoud: In de huidige context van druk op de overheidsbudgetten en besparingen in de publieke sector, stijgt de aandacht voor efficiëntie. Deze bijdrage onderzoekt hoe een interneauditdienst een ro...


Hervormingskoorts: de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse administratie.

Inhoud: De Vlaamse Overheid staat voor een kantelmoment: een nieuwe regering wordt eind mei gekozen en de zesde staatshervorming zal een voelbare impact hebben op de administratie. Omwille van dit momentum, schreven verschillende raden een advies neer met ...


De invoering van strategisch management en prestatiemeting in het beleidsveld Buitenlandse Zaken: (g)een evidentie? Een exploratief onderzoek naar de adoptie en implementatie van strategisch management bij FIT, BTC en de FOD Buitenlandse Zaken.

Inhoud: In deze bijdrage wordt de invoering van strategisch management onderzocht bij organisaties in het beleidsveld Buitenlandse Zaken. Eerder onderzoek toont aan dat de activiteiten van deze organisaties zich moeilijk lenen tot prestatiemeting, waardoor...


Meertaligheid op de werkvloer in een semipubliek bedrijf. Een casestudy van het taalmanagement bij Xperthis.

Inhoud: Bij de evaluatie van New Public Management (NPM) – de hervormingsdoctrine die een ondernemende, klantgeoriënteerde benadering propageert in plaats van een bureaucratische, burgergeoriënteer...