Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 6 ) : 2014 - 2.


Besparingsboekhouden. De waarde van macro-economische indicatoren in het besparingsdebat.

Inhoud: Macro-economische indicatoren uit de nationale boekhouding domineren het besparingsdebat. Het gaat om het overheidsbeslag, het begrotingstekort/BBP en de publieke schuld/ BBP. Vaak gaat de discussie over cijfers na de komma. Dit artikel concludeert...


Efficiëntiewinsten in de lokale besturen.

Inhoud: De financieel-economische crisis heeft de budgetten van de lokale overheden in ons land zwaar onder druk gezet. In hun zoektocht naar meer financiële armslag komen efficiëntiewinsten daarbij hoog op de agenda van de steden en gemeenten te staan. In...


De doorwerking en effecten van besparingsmaatregelen in de Vlaamse administratie: enkele eerste beschrijvende en vergelijkende inzichten.

Inhoud: De Vlaamse Regering voerde de afgelopen jaren geleidelijk een aantal besparingsmaatregelen in. Zo moest het personeelsbestand met 6 % verminderen en moest er 60 miljoen euro op de personeelsgerelateerde kredieten in de begrotingsjaren 2012-2014 wor...


De impact van de fiscale crisis op de federale overheid.

Inhoud: In dit artikel analyseren we de impact van de fiscale crisis op de Belgische federale overheid vanaf 2009 tot en met de opmaak van de initiële begroting 2014. We focussen ons daarbij zowel op de omvang en de inhoud van de genomen crisismaatregelen ...


Een vergelijkend onderzoek hoe veertien Europese overheden omgingen met de begrotingscrisis.

Inhoud: Hoe zijn Europese regeringen omgegaan met de begrotingscrisis, welke bezuinigingsmaatregelen hebben ze genomen en hoe zag de politieke besluitvorming over de bezuinigingen eruit? Dat hebben wij onderzocht in veertien grote en kleinere landen in Wes...