Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 7 ) : 2014 - 3.


VTOM meets dinobusters ... Het dino-ei van de overheid. Interview met Nancy De Vogelaere, Joke Renneboog en Elke Wambacq.

Inhoud: De overheid van vandaag staat voor heel wat uitdagingen. De economische crisis stelt deze alleen maar scherper. Het huidige kluwen van versnipperde overheden zaait verwarring bij de burgers...


De Leidraad Organisatiebeheersing van de Vlaamse overheid: een ingeburgerd en levend instrument.

Inhoud: Interne controle of organisatiebeheersing kent reeds een lange geschiedenis binnen de Vlaamse overheid. De Leidraad Interne Controle/Organisatiebeheersing speelt hierin een belangrijke rol. Deze Leidraad reikt de entiteiten van de Vlaamse overheid ...


Een terugblik op vier jaar Europa 2020-governance in Vlaanderen en Europa. 2020-samenwerking met de federale overheid in het kader van het Europees Semester.

Inhoud: Dit artikel gaat voornamelijk in op de Europa 2020-strategie en het proces inzake de landenspecifieke aanbevelingen (LSA's) als belangrijk onderdeel van het Europees Semester (ES). Het schetst, in het kader van het ES, de toenemende controle en het...


Controle op Nederlandse wijze in Vlaamse gemeenten: pure science fiction of realistisch toekomstscenario? De controlerende rol van de gemeenteraad in Vlaanderen en Nederland doorgelicht.

Inhoud: Ondanks het feit dat er recent verschillende controle-instrumenten (rapportages gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus (BBC), interne controle, externe audit ...) zijn geïntroduceerd in de Vlaamse gemeenten, geven raadsleden zelf aan hun contro...


Beleidsadvisering bij de Vlaamse overheid: het perspectief van de ontvangers.

Inhoud: Het perspectief van de ontvanger van beleidsadvies, namelijk de beleidsmaker, komt in de literatuur rond beleidsadvisering slechts beperkt aan bod. Welke verwachtingen hebben beleidsmakers van beleidsadvies? In welke mate zijn zij tevreden over het...


De fundamenten van Beter Bestuurlijk Beleid en Copernicus. Het gebruik van 'evidence' geduid en verklaard.

Inhoud: Hoe 'evidence-based' zijn 'Beter Bestuurlijk Beleid' (BBB) en 'Copernicus'? Beide hervormingen hebben respectievelijk de Vlaamse en de federale administratie ingrijpend veranderd. We kunnen...