Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafel



in het laatste nummer ( 5 ) : 2014 - 4.


Editoriaal.


Structuur in de chaos. Informatiebeheer bij lokale besturen via I-scan 2.0.

Inhoud: In dit artikel plaatsen we de ambities van lokale besturen op het vlak van e-government tegenover de praktijk die we op de werkvloer waarnemen. We focussen op de inzet van ICT in relatie tot het informatiebeheer in de gemeenten. Het verzamelde onde...


Kantelende centrumsteden. De interactie tussen ICT en organisatie in Vlaamse stadsbesturen doorgrond.

Inhoud: Vlaamse steden willen hun dienstverlening klantgerichter en efficiënter organiseren. Deze ambities leiden tot veranderingen van de organisatiestructuur, de processen, de ICT-infrastructuur, enz. In dit artikel brengen we deze veranderingsprocessen ...


Informatie-uitwisseling vanuit interbestuurlijk perspectief. Een analyse vanop de werkvloer.

Inhoud: Hoe grijpt de Vlaamse overheid in op de werking en de organisatie van steden en gemeenten? Lokale besturen moeten op verschillende tijdstippen informatie aanleveren aan diverse Vlaamse over...


Confidenties van Meijer in Speyer.

Inhoud: We sluiten dit themanummer af met reflecties van Prof. Dr. Albert MEIJER. Hij promoveerde in 2002 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over parlementaire en juridische controle in het informatietijdperk. Sinds 2002 is Albert ME...