Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 9 ) : 2016 - 2.


Beleidsevaluatie in woelige publieke wateren: een vooruitblik.

Inhoud: In Vlaanderen merken we een groeiende aandacht voor beleidsevaluatie, zowel in het beleid als in de wetenschap. Dit komt voort uit de politieke en maatschappelijke nood om de werking en impact van beleid aan te tonen en te duiden. Tegelijkertijd st...


Verleden, heden en toekomst van milieubeleidsevaluatie in Vlaanderen.

Inhoud: Inzake milieubeleidsevaluatie ontbreekt het niet aan regelgeving die tot beleidsevaluatie aanzet, wel aan een geïnstitutionaliseerde evaluatiecultuur. Dit artikel beschrijft de voorlopersrol die het milieubeleid heeft gehad in het agenderen en juri...


Beleidsevaluatie ter ondersteuning van evidence-informed beleid in Onderwijs en Vorming.

Inhoud: Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming kent een rijke traditie van beleidsevaluatie. Beleidsevaluatie wordt gezien als een belangrijk instrument voor evidence-informed beleid. Dit wordt mogelijk gemaakt door een evaluatievriendelijke cultuur bij ma...


Tussen wetenschap en kunst: beleidsevaluatie in het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie.

Inhoud: Beleidsevaluatie in het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) stelt specifieke uitdagingen. Dit in de eerste plaats omdat de 'objecten van evaluatie' een zeer breed palet bestrijken. Ze kunnen zowel te maken hebben met excellent ond...


Evaluatie en monitoring in armoedebeleid.

Inhoud: In dit artikel behandelen we evaluatie en monitoring van armoedebeleid in België en Vlaanderen. Na een situering van de verschillende initiatieven inzake beleid en methodologie, structuur, instrumenten en capaciteit voor evaluatie, gaan we dieper i...


Monitoring en evaluatie binnen het Vlaamse domein Werk en Sociale Economie.

Inhoud: Beleidsmonitoring en -evaluatie (M&E) binnen het Vlaamse beleidsdomein Werk en Sociale Economie worden gekenmerkt door een lange traditie. Elk van de vier entiteiten van het domein (het Departement Werk en Sociale Economie, de Vlaamse Dienst voor A...


Beleid, gebruik en invloed van evaluaties in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Een blik op de Dienst Bijzondere Evaluatie.

Inhoud: Verschillende vormen van federaal gefinancierde ontwikkelingssamenwerking worden sinds 2003 geëvalueerd door de Dienst Bijzondere Evaluatie. Deze dienst bezit een uitgesproken institutionele autonomie. Dat heeft een gunstige invloed op de verantwoo...


Uitleiding. Beleidsevaluatie vandaag: een voorzichtige balans.

Inhoud: Het landschap van evaluatiepraktijken in Vlaanderen en België is bijzonder divers. Zoveel is wel duidelijk uit de bijdragen in dit themanummer. Ter uitleiding trachten we over die diversiteit heen enkele vaststellingen en lessen te groeperen, zonde...