Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 9 ) : 2018 - 1.


Editoriaal.


Effectiviteit vaststellen binnen de Vlaamse overheid: over willen, kunnen en doen.

Inhoud: Deze inleidende bijdrage wil de contouren van het thema schetsen vanuit een aantal basisvragen: Wat is effectiviteit van beleid? Wanneer in de beleidscyclus kan effectevaluatie aan bod komen? Kunnen beleidseffecten vlot gemeten worden? En wat zijn ...


Het netwerk Iedereen Verdient Vakantie: de overheid als verbinder in een mooi en moeilijk verhaal.

Inhoud: Hoe zorg je ervoor dat ook mensen in armoede of met een beperking kunnen genieten van alle attracties en bijzondere plekken in ons land? Hoe kun je met een klein team binnen Toerisme Vlaanderen zoveel mogelijk Vlamingen een leuke daguitstap of onts...


De keuze van beleidsinstrumenten: hoe en waarom? De case van de Vlaamse loopbaan- en diversiteitsplannen.

Inhoud: In 2015 werd beslist om het Vlaamse beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit (het zogenaamde EAD-beleid) grondig te heroriënteren. Met name de loopbaan- en diversiteitsplannen werden stopgezet. De maatregel werd nochtans in een externe ...


Verzelfstandiging of privatisering van een psychiatrisch zorgcentrum: is het gras effectief groener aan de overkant?

Inhoud: Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de bijlagen dat onder andere de twee Openbare Psychiatrische Zorgcentra van Geel en Rekem, die al externe verzelfstandigde agentschappen (EVA's) van de Vlaamse overheid zijn, moeten verzelfstandigen en...


Onderzoek naar de doelmatigheid van het beschermingsbeleid voor onroerend erfgoed: leidt bescherming tot behoud?

Inhoud: In Vlaanderen beschermen we 85 jaar onroerend erfgoed. Het gaat dan over archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. We doen dit om het erfgoed te behouden voor de huidige generatie en de generaties die na ons komen. Er wordt beschermd op...


Small kids, big data. Toepassing analytics in de kinderopvang in Vlaanderen.

Inhoud: Datamining is het gericht zoeken naar statistische verbanden in (grote) gegevensverzamelingen of door het combineren van gegevensbronnen. Het kan gesitueerd worden in het bredere veld van big data. Deze bijdrage illustreert het gebruik van big data...


Nieuwe organisatievormen, nieuwe uitdagingen: het evalueren van samenwerking via netwerken.

Inhoud: Overheden zijn vandaag actief binnen een netwerkomgeving. Dit hangt samen met de toegenomen erkenning van het feit dat vele beleidsuitdagingen uiterst complex zijn en dat de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk moeten worden inge...


Epiloog.