Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 7 ) : 2018 - 2.


De verbindende kracht van ambigue beleidsframes. Een frameanalyse van lokaal integratiebeleid in Antwerpen en Rotterdam.

Inhoud: Een belangrijke aanname bij beleidswetenschappelijke frameanalyse is dat beleidsframes hun overtuigingskracht ontlenen aan het feit dat het coherente en eenduidige interpretaties van een beleidsprobleem zijn. Het zijn vaste sociale constructen van ...


Over frames van gemeentefusies en hun masters.

Inhoud: Een gemeentefusie is een veelzijdige lokale hervorming. Hoe wordt de beslissing ertoe uitgelegd eenmaal die vrijwillig is genomen? Via een uitgebreid stellingenonderzoek wordt op zoek gegaan naar de argumenten waarmee lokale bestuurders uit acht fu...


Vluchtelingen in het nieuws. Een vergelijkende analyse van de berichtgeving in België en Zweden.

Inhoud: Dit artikel bestudeert de verschillen tussen de Belgische en Zweedse berichtgeving over vluchtelingen tijdens de zomer van 2015, een moment waarop de migratie van vluchtelingen naar Europa piekte. We bekeken of vluchtelingen positief dan wel negati...


Framing in het EU-klimaatbeleid: de rol van expertise.

Inhoud: Dominante frames verschuiven doorheen de tijd. Zo blijkt uit een analyse van de rol van wetenschappelijke expertise in de ontwikkeling van het klimaatbeleid van de Europese Unie (EU). In de vroege jaren van beleidsontwikkeling was een wetenschappel...


De perceptie van de Vlaamse administratie ingekaderd: een barometer bij verschillende doelgroepen.

Inhoud: De Vlaamse administratie is op zich nog een vrij jong gegeven dat onder meer door de staatshervormingen voortdurend in beweging is. De voorbije tien jaar werd hard ingezet op het eenvormige...