Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 7 ) : 2018 - 3.


De kwaliteit van het politieke systeem en de hervormingen van de publieke sector. Discussienota van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid.

Inhoud: De VVBB wil als netwerk en discussieforum van bestuurskundige academici en ambtenaren het debat over ons politiek systeem en het functioneren van politici op de agenda zetten. In deze discussienota lichten we toe waarom we dat willen doen, hoe we t...


Een eenvoudig raamwerk voor IT-strategievorming in een lokaal bestuur.

Inhoud: Vele lokale besturen in Vlaanderen kampen met een lage IT-maturiteit, gebrekkige of onbestaande IT-strategieën en beperkte affiniteit van de beleidsvoerders met digitale technologieën met e...


Samen op weg naar een open en wendbare Vlaamse overheid.

Inhoud: De Vlaamse overheid zet deze regeerperiode in op excellente dienstverlening, participatieve beleidsvoering, eenvoudige regelgeving, onderbouwd beleid en interne samenwerking. Dit zijn de vijf speerpunten m.b.t. een open en wendbare overheid die voo...


Waarom de speech van President Xi Jinping voor het 19de Congres van de Communistische Partij van China er ook voor ons toe doet. Bedenkingen bij President Xi's gedachten over Partij, Staat en Overheid.

Inhoud: Voor een dieper inzicht in het Chinese politieke en bestuurssysteem baseert prof. dr. Cathy Berx zich op President Xi's speech voor het 19de Nationaal Communistisch Partijcongres. Hierin komen de door Xi noodzakelijk geachte politieke en bestuurlij...


Sociale impactobligaties binnen justitie: de oplossing voor de aanpak van recidive?

Inhoud: De recente financieel-economische crisis heeft overheden wereldwijd genoodzaakt op zoek te gaan naar alternatieve financieringswijzen voor hun recurrente beleidsopdrachten en eenmalige investeringsprojecten. Sociale impactobligaties (SIO's) bieden ...