Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 9 ) : 2018 - 4.


Beter beleid maken met gedragsinzichten, een nieuw team binnen de Vlaamse overheid.

Inhoud: Kunnen we overheidsbeleid met behulp van gedragsinzichten effectiever en efficiënter maken? Beleid en dienstverlening gaan over mensen. Door te weten hoe menselijk gedrag werkt, ontstaan er mogelijkheden om beleid effectiever te maken. Gewenst gedr...


Werkt 'nudging' om trapgebruik te stimuleren? Drie veldstudies bij de Vlaamse overheid.

Inhoud: In drie verschillende overheidsgebouwen in Brussel hebben we onze onderzoeksexpertise in het nudgen van trapgebruik aangewend om contextspecifieke interventies te ontwikkelen en te evalueren. De eerste twee interventies waren kleine pilootprojecten...


Heerlijk Helder. Hoe ga je strategisch om met een complex gedrag als communicatie?

Inhoud: Onze overheidscommunicatie heerlijk helder maken, hoe doen we dat? Niet van vandaag op morgen. Onze neiging om ambtenarees te gebruiken op websites, in brieven, formulieren en mails zit diep ingebakken. We tekenden een strategie uit op basis van ge...


Nudging in een belastingcontext. Hoe FOD Financiën dankzij gedragsinzichten burgers aanzet om sneller te betalen.

Inhoud: De Federale Overheidsdienst Financiën (kortweg FOD Financiën) inspireert zich op inzichten uit de gedragswetenschappen om belastingplichtigen tot spontane naleving van hun fiscale verplichtingen (tax compliance) te bewegen. Op basis van een reeks g...


Wordt nudging in het beleid aanvaard in Vlaanderen?

Inhoud: Nudging wordt meer en meer toegepast, ook door beleidsmakers. Maar wat vindt de Vlaming eigenlijk van het toepassen van dergelijke beleidsmaatregelen? Dat leren we uit een bevraging bij 1.000 Vlamingen die past in een groter internationaal onderzoe...


Lucht in je leven. Een pilootproject rond milieu en gezondheid bij sociaal kwetsbare doelgroepen.

Inhoud: Informatiecampagnes rond milieu en gezondheid bereiken moeilijk sociaal kwetsbare groepen, terwijl net deze groepen onevenredig getroffen worden door milieugezondheidsrisico's. In een pilootproject werd door Universiteit Antwerpen (UA) en het Vlaam...


Save@work. Samen energie winnen.

Inhoud: Arbeid & Milieu vzw begeleidt via het project 'Samen Energie Winnen' bedrijven die in een kantoorcontext samen energie willen besparen via gedragsverandering. De methodiek werd ontwikkeld en getest tijdens het Europese project 'Save@ work', waarbij...


Een duwtje in de groene richting naar een milieuverantwoord voedingspatroon. Gedragsonderzoek naar voedselverliezen en gedragsinzichten toepassen voor milieuverantwoorde consumptie van voeding.

Inhoud: Het huidige voedingssysteem brengt een aanzienlijke milieu-impact met zich mee. Om die impact in de toekomst draagbaar te houden, moeten we ook inzetten op een ander consumptiepatroon. In dit artikel wordt dieper ingegaan op twee focuspunten van ee...