Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 6 ) : 2021 - 1.


"Nu al nadenken over de governance voor een volgende crisis". Interview met Karine Moykens, Overheidsmanager van het jaar 2019.

Inhoud: De COVID-19-pandemie toont het belang aan van een goed werkend overheidsmanagement. De VVBB wil dan ook graag het debat over de rol van en de uitdagingen voor 'de' overheid voeren. Daarom hebben we dit jaar beslist om, in plaats van de prijs voor O...


Vertrouwen en vaccinatietwijfel in Vlaanderen. De invloed van vertrouwen in de overheid en experts op de bereidheid om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

Inhoud: Wereldwijd vertrouwen regeringen op de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin als middel om een einde te maken aan de pandemie en de daaruit voortvloeiende crisis. Hoewel de wetenschappelijke vooruitgang in de ontwikkeling van een vaccin veelbelovend...


Maken, kopen of samenwerken? Verklarende factoren voor gemeentelijke dienstverleningsvormen in het afvalbeleid.

Inhoud: De toenemende uitdagingen, zoals budgettaire beperkingen en toenemende verwachtingen van burgers, doen gemeenten reflecteren over hun rol en de organisatie van hun dienstverlening. Terwijl zij van oudsher diensten in eigen beheer uitvoerden, kunnen...


Het gebruik van ICT door de federale overheid, een echte e-volutie?

Inhoud: Beleid staat nooit stil, ook vandaag niet. Zo worden overheden wereldwijd momenteel uitgedaagd door de verwachtingen van een 'digitale overheid'. Het is niet langer wenselijk om ICT enkel te gebruiken in projecten, ook interne organisatieprocessen ...


Het Belgisch opvangbeleid voor asielzoekers ontrafeld. Een blik op de relaties tussen actoren en dynamieken in besluitvorming.

Inhoud: In dit artikel wordt het besluitvormingsproces met betrekking tot het opvangbeleid voor asielzoekers in België sinds de opvangcrisis van 2015 besproken. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de principaal-agenttheorie als verklarend kader en werd kwali...