Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 6 ) : 2021 - 2.


“Wanneer de overheid wat meer durft te lossen, ontstaat er ruimte voor creativiteit en flexibiliteit, die de zorgkwaliteit ten goede komt”. Interview met Inge Vervotte, gedelegeerd bestuurder van zorggroep Emmaüs vzw.

Inhoud: Zorg staat het afgelopen anderhalf jaar heel centraal in onze samenleving. We horen daarbij vaak politici aan het woord, maar hoe gaan zorginstellingen en hun bestuurders om met deze COVID-19-crisis? Secretaris-generaal van het Departement Welzijn,...


Overheidsmanagement in de COVID-19-crisis: een terugblik.

Inhoud: Op 22 maart 2021 organiseerde de VVBB een webinar, “Overheidsmanagement in de COVID-19 crisis” met ongeveer tweehonderd deelnemers. Het webinar verving het evenement “Overheidsmanager van het jaar”. De VVBB vond het dit jaar, met zoveel stress en l...


Integer veranderen. Een verhelderende rol.

Inhoud: Aanleiding voor dit artikel is de coronacrisis en het effect in en op organisaties. De centrale vraag die de auteurs beantwoorden, is waarom integriteitsactoren in organisaties nauwelijks betrokken worden waar het ‘t omgaan met crises, transities e...


Is managementaandacht voor duurzaamheid belangrijk voor de jobtevredenheid in publieke organisaties? Een onderzoek binnen Vlaamse lokale besturen.

Inhoud: De public management-literatuur stelt dat een algemene altruïstische motivatie om de belangen van een gemeenschap van mensen, een staat, een natie of de mensheid te dienen (d.w.z. public service motivation of PSM) een belangrijke voorspeller is van...


De impact van veelvuldige structurele hervormingen op publieke organisaties in Vlaanderen en Noorwegen.

Inhoud: Overheden in OESO-landen hebben de afgelopen decennia intense hervormingstrajecten doorgevoerd om performantere en/of responsievere overheidsinstellingen te creëren. Aangezien onderzoek reeds aantoonde dat organisatieveranderingen onbedoelde negati...