Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 5 ) : 2021 - 3.


De bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord: terug- en vooruitblik.

Inhoud: Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering biedt de Vlaamse administratie een bijdrage aan het regeerprogramma voor de komende beleidsperiode. Met deze bijdrage wil de administratie een optimale beleidsondersteuning bieden aan de regeringson...


Een vergelijkende studie naar evidence-informed beleid in Vlaamse beleidsdocumenten.

Inhoud: Wicked problems, zoals armoede, migratie, uitbraak van epidemieën, zijn grote uitdagingen voor onze hedendaagse samenleving. Daarnaast vinden er een aantal trends plaats zoals de digitale evolutie en de opkomst van een datagedreven overheid. De Vla...


Nudging en nachtlawaai. Determinanten van stedelijk nachtlawaai en acceptatie van nudgingmaatregelen.

Inhoud: Geluidsoverlast is een aanhoudend maatschappelijk probleem dat irritaties, frustraties en gezondheidsproblemen met zich meebrengt voor burgers. Terwijl de meeste aandacht gaat naar overlast door verkeer is de impact van stedelijke geluidsoverlast a...