Inloggen
Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM)

Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM)

2022 - 4

Uitgever: die Keure / la Charte
Taal: Nederlands
  • Beschrijving
  • Details
  • Redactie
  • Website uitgever
Het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM) wil een brug maken tussen de bestuurswetenschap en de bestuurspraktijk.
Hiertoe brengt het een unieke combinatie van wetenschappelijk artikelen en praktijkgerichte bijdragen. Het tijdschrift houdt de vinger aan de pols van de belangrijkste bestuurlijke evoluties op alle bestuurlijke niveaus: lokaal, Vlaams, federaal en Europees. We pinnen ons hierbij niet vast op een specifieke beleidssector. Wel streven we naar een caleidoscopisch overzicht dat vanuit verschillende beleidssectoren bestudeerd kan worden. Hoewel de thuisdiscipline van het blad de bestuurskunde en het horizontaal bestuurlijk beleid is, stellen we ons multidisciplinair op. In het bijzonder het samenspel tussen bestuur en recht is een aandachtspunt, maar ook economische, sociologische en andere perspectieven komen aan bod.
VTOM wil zo hét referentieblad zijn voor professionals die bestuur en beleid vanuit een algemene interesse willen volgen.

Wie zelf een

Inhoud

0 resultaten Pagina